„POMÁHÁME OHROŽENÝM DĚTEM STÁT SE NEOHROŽENÝMI.“
„POMÁHÁME OHROŽENÝM DĚTEM STÁT SE NEOHROŽENÝMI.“
„POMÁHÁME OHROŽENÝM DĚTEM STÁT SE NEOHROŽENÝMI.“

(NE)OHROŽENÉ DĚTI

Vítejte na stránce (Ne)ohrožené děti, z.ú., kde se z ohrožených dětí stávají neohrožené. Naše cesta začala v roce 2023, když jsme si uvědomili, že mnoho dětí ve společnosti trpí nedostatkem základních potřeb, péče a bezpečí. Rozhodli jsme se tuto situaci změnit a vytvořit prostředí, kde budou mít tyto děti šanci na lepší život. 

Zaměřujeme se na ohrožené děti, které se nacházejí ve složitých životních situacích a potřebují pomoc. Tyto děti často pocházejí ze sociálně slabých rodin a nemají dostatek prostředků na zajištění základních potřeb, jako je jídlo, oblečení nebo vzdělání. Zaměřujeme se na komplexní podporu ohrožených dětí a jejich rodin. Neomezujeme se pouze na materiální pomoc, ale snažíme se poskytnout i emoční oporu a vytvořit prostředí, kde se děti mohou cítit bezpečně a mít možnost rozvíjet své schopnosti. Naše unikátnost spočívá v širokém spektru činností, které nabízíme. Kromě pravidelné distribuce potravin a nepotravinového zboží se také zaměřujeme na pořádání sportovních, vzdělávacích a kulturních akcí pro ohrožené děti. Tyto aktivity jim umožňují zapojit se do společnosti, získat nové zkušenosti a navázat přátelství s vrstevníky. Rovněž nezapomínáme na rodiče a rodiny ohrožených dětí. Pořádáme akce, které jim poskytují prostor pro vzájemné setkávání, sdílení zkušeností a podporu v obtížných životních situacích. Více informací naleznete v sekci PŘEHLED SLUŽEB.

Věříme, že naše práce má smysl a že díky naší pomoci mohou ohrožené děti získat šanci na lepší život. Jsme hrdi na to, co jsme dosud dokázali, ale nezastavujeme se. Naše vize je vybudovat funkční zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) a stát se tak pevným zázemím pro ty, kteří to nejvíce potřebují. Společně můžeme dát ohroženým dětem šanci na lepší budoucnost a pomoci jim stát neohroženými.

 

(Ne)ohrožené děti, z. ú. je nezisková organizace, jejímž posláním je ochrana a pomoc ohrožených dětí. Za ohrožené děti považujeme takové děti, které jsou ohroženy ve svém psychickém, fyzickém nebo sociálním vývoji.

 

 

Nejčastějšími formami ohrožení vývoje dětí, se kterými se v praxi setkáváme, jsou

 • NEDOSTATEČNÉ SOCIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ RODINY NEDOSTATEČNÉ SOCIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ RODINY

  vedoucí k zanedbávání dítěte (nedostatek potravin, oblečení, hygienických potřeb, školních pomůcek aj.)

 • NESTABILNÍ A NEBEZPEČNÉ RODINNÉ PROSTŘEDÍ NESTABILNÍ A NEBEZPEČNÉ RODINNÉ PROSTŘEDÍ

  vedoucí k týrání či zneužívání dítěte

 • NEDOSTATEČNĚ PODNĚTNÉ RODINNÉ PROSTŘEDÍ NEDOSTATEČNĚ PODNĚTNÉ RODINNÉ PROSTŘEDÍ

  vedoucí k psychickému strádání dítěte

 • NEDOSTATEČNÉ SOCIÁLNÍ VAZBY V OKOLÍ NEDOSTATEČNÉ SOCIÁLNÍ VAZBY V OKOLÍ

  vedoucí k rizikovému chování dítěte (dítě bez kamarádů, bez základních sociálních dovedností, bez dovednosti seznámit se a navázat přátelské vztahy s vrstevníky, bez aktivního trávení volného času aj.)

Chceme, aby si všechny děti mohly užívat dětství naplno – beze strachu a strádání.

FOTOGALERIE

18. 2. 2023

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete pomoci, neváhejte nás kontaktovat.

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat osobní údaje. Své nastavení můžete spravovat.