„POMÁHÁME OHROŽENÝM DĚTEM STÁT SE NEOHROŽENÝMI.“
„POMÁHÁME OHROŽENÝM DĚTEM STÁT SE NEOHROŽENÝMI.“
„POMÁHÁME OHROŽENÝM DĚTEM STÁT SE NEOHROŽENÝMI.“

Účel a předmět činnosti ústavu

 

I. Účel a předmět činnosti ústavu, předmět podnikání

 

  1. Účelem ústavu je ochrana ohrožených dětí a vybudování funkčního zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc („ZDVOP“).

  2. Předmětem činnosti ústavu je:

 

  • Založení a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc („ZDVOP“) - v procesu
  • pomoc dětem, které nemohou vyrůstat ve své biologické rodině (děti žijící v DD, ZDVOP, VÚ, DDŠ, pěstounské péči a dalších formách NRP),
  • pomoc dětem, vyrůstajícím v dysfunkčních rodinách (pomocí doučování, nabídka aktivního trávení volného času, školní pomůcky, zvládání těžkých životních situací, aj.),
  • pomoc rodinám a jejím příslušníkům (pomocí rozhovorů, seminářů, přednášek, distribuce potravin a drogerie, aj.),
  • šíření osvěty o problematice ústavní výchovy, o systému NRP, o týraných a zanedbávaných dětech, o různých výchovných metodách, postupech, atd... (pomocí webového portálu, tištěného materiálu i rozhovorů),
  • provoz informačních, poradenských a vzdělávacích služeb v online prostředí i mimo něj - v procesu

        3. Výsledky činnosti ústavu jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených. Tyto podmínky stanoví svým rozhodnutím správní rada  ústavu a ústav je zveřejní.

        4. Ústav může v rámci své vedlejší činnosti podnikat. Předmět podnikání ústavu určí podle potřeby správní rada ústavu.

 

Výše uvedený text je výňatek ze zakládací listiny (Ne)ohrožených dětí, z. ú., která s usnesením soudu vzešla v platnost dne 16. září 2022.

 

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat osobní údaje. Své nastavení můžete spravovat.